BEWUST VERANDEREN: ECHTE MENSEN MET ECHTE RESULTATEN

OVER BEWUST VERANDEREN

WIE ZIJN WE?

Bewust Veranderen” is een eigentijdse zelfhulpgroep voor mensen met een drankprobleem en eventueel hun partners en/of familieleden.

WAT DOEN WE?

De beide groepen vergaderen gelijktijdig op dezelfde locatie, weliswaar in aparte zalen en dit elke woensdag van 19.30u tot 22.00u.

handen in een cirkel, elkaar vasthoudend

ECHTE MENSEN. ECHTE OPLOSSINGEN.

KOM KENNISMAKEN MET ONS TEAM

Tijdens de bijenkomsten, door en voor lotgenoten, wordt het drankprobleem besproken als een stoornis, een belemmering, een aandoening een beperking,… die niet enkel en alleen de persoon zelf, maar ook de partner en het gezin fundamenteel kan raken.
Alhoewel beide groepen autonoom werken, kennen ze toch een praktische, strikt afgebakende samenwerking (locatie, bestuur, activiteiten, …). Wat er in de afzonderlijke groepen gezegd wordt, blijft ook in de groep.
De meesten reageren dan ook dankbaar en hoopvol op deze unieke kans om samen, door wederzijdse steun, hun scheef gegroeide levenssituatie terug op het juiste spoor te krijgen.

“Bewust Veranderen” schreef een eigen versie van het 12-stappenprogramma. Hierbij werd getracht het oorspronkelijke programma te vertalen naar de huidige tijdsgeest, zonder te raken aan de beginselen.
Deze versie kent geboden noch verboden, verlaat de dogmatische insteek en richt zich vooral op een pragmatische benadering. Het laat ruimte aan iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of religieuze overtuiging.

bewust veranderen

ONZE KERNWAARDEN

LATEN WE HET SAMEN DOEN

KLAAR OM HET DRANKPROBLEEM AAN TE PAKKEN?