ALLES WAT JE WIL EN MOET WETEN OVER ALCOHOLISME

NUTTIGE INFORMATIE OVER ALCOHOLISME

FEITEN OVER ALCOHOL MISBRUIK

Wat is alcoholisme?

Hoe kan je alcoholisme nu het beste beschrijven? Wikipedia houdt het hierbij:

Alcoholisme, drankzucht of een stoornis in het gebruik van alcohol is de verslaving aan alcohol en consumptie van alcoholhoudende drank. De verslaafde kan niet meer stoppen met het gebruik en drinkt zoveel dat de gezondheid, het werk en het sociaal leven eronder lijden. Waar verslaving aan de meeste andere drugs (met uitzondering van roken) zich meestal beperkt tot groepen ter grootte van minder dan 1 promille van de bevolking, is alcoholisme een wijdverbreid verschijnsel dat enkele procenten ervan treft.
Alcoholisme kan gezien worden als een progressieve aandoening die meestal geleidelijk ontstaat. Men begint met af en toe een drankje voor de gezelligheid of ter ontspanning; na verloop van tijd neemt de frequentie van die drinkmomenten toe en uiteindelijk komt de persoon in kwestie (of diens omgeving) tot de ontdekking dat men niet (of minder goed) meer kan functioneren zonder gedronken te hebben. Gedragingen worden in steeds sterkere mate door de drank beïnvloed, en kunnen leiden tot onder meer plichtsverzuim, verwaarlozing, ruzie en geheugenstoornissen. Alcoholisme heeft duidelijk kenmerken van het gebruik van een harddrug, zoals het verslavingsgedrag en de ernstige gevolgen voor de gezondheid.

Hoeveel alcohol drinken Europeanen?

In de Europese landen is het alcoholgebruik het hoogste ter wereld (2005). Gemiddeld wordt in de Europese Unie per inwoner 11 liter pure alcohol per jaar gedronken.

 • De hoogste gemiddelde consumptie wordt gemeten in Luxemburg, Tsjechië en Ierland (14 à 17 liter pure alcohol per jaar),
 • de laagste in Zweden en Noorwegen (6 à 7 liter pure alcohol per jaar).

Hoeveel alcohol drinken de Belgen?

In 2009 dronk de Belg gemiddeld 8,1 liter pure alcohol, in 1990 was dit nog 9,2 liter. Het totale alcoholgebruik in België daalt, maar alcohol blijft het meest gebruikte genotmiddel in ons land.

Drunk Woman with a Drink in her Hand

Hoeveel alcohol drinken de Vlaamse jongeren?

Ook bij jongeren scoort alcohol als genotmiddel het hoogst. Jongeren beginnen op steeds vroegere leeftijd te drinken. De verpletterende verantwoordelijkheid van de ouders is van een niet te onderschatten belang. Jammer genoeg begrijpen weinigen dat alcoholgebruik onder de 16 jaar nefast is voor de verdere ontwikkeling zowel op lichamelijk als geestelijk gebied.

Hoeveel mensen hebben een alcoholprobleem?

23 miljoen Europeanen hebben een alcoholprobleem. In Vlaanderen voldoet 10% van de personen die alcohol drinken aan de normen van problematisch alcoholgebruik: 13% mannen en 6% vrouwen.
In verhouding komt het grootste aantal problematische alcoholgebruikers voor in de groep 45-65 jaar.

Wat overmatig gebruik van alcohol veroorzaakt binnen het gezin :

 • Financiële problemen : geld dat uit het gezinsbudget wordt gebruikt voor alcohol.
 • Relatieproblemen : leugens en bedrog, gebrek aan genegenheid, onverschilligheid, …
 • Angst : Gaat het weer ruzie zijn ? Verbale en/of lichamelijke agressie ? Is er niets (ergs) gebeurd met de auto ? Vrees voor ongemakkelijke vragen van de omgeving : ouders, schoonouders, collega’s, geburen,… leidt tot het verborgen houden van de  situatie wegens schaamte-en/of schuldgevoelens.
 • Onbedwingbaar Controleren : dwangmatig op zoek gaan naar verstopte alcohol; vragen stellen aan “vrienden” en kennissen; telefonisch op zoek gaan waar hij/zij vertoeft; …
 • Slapeloosheid : door de onrust, door het mis gegroeide wantrouwen, door angst, door onzekerheid over de toekomst, …
 • Schoolresultaten van de kinderen : zwakken af door de beangstigende gezinssituatie.
 • Machteloosheid : alle pogingen om het drankgebruik van mijn partner te stoppen of nog maar te doen minderen zijn mislukt.
 • Schuldgevoelens : ligt het overmatige drankgebruik van mijn partner echt aan mij ?
 • Onbegrip van de naaste omgeving : “Zo erg zal het toch niet zijn”; “Overdrijf je niet”; “Wij merken daar toch niets van”; …

WEETJES OVER ALCOHOLISME

Alcohol als nationale drug

Alcohol wordt de ‘nationale drug’ genoemd. Ja, inderdaad een ‘drug’, want het heeft een duidelijke uitwerking op je geest. En ‘nationaal’ omdat het een aanvaard onderdeel van onze cultuur is geworden. Alcohol wordt vaak in verband gebracht met gezelligheid. Dit positieve beeld, dat vaak toeneemt in de tienerjaren, verhult echter de negatieve kanten zoals agressie, verkeersongelukken, vandalisme en mishandeling, allemaal onder invloed van alcohol.

Sociale aanvaarding van alcohol

Er wordt vaak vergeten dat het in feite een gif is waar je lichaam en geest zich langzaam bij gaan aanpassen. Voor een aantal mensen eindigt dit met alcoholisme. Hoe ziek een alcoholist ook is, hij of zij blijft iets positiefs in de drank zien. De hele geest en het hele lichaam zijn uiteindelijk op alcohol drinken ingesteld. Vaak wordt van alcohol ook gezegd dat het een ‘harddrug‘ is omdat duidelijk gewenning optreedt en het tot afhankelijkheid kan leiden. .Mensen die langdurig veel drinken, gaan minder goed functioneren op het werk, in hun relatie en ook lichamelijk en geestelijk. Ontslag, werkloosheid, echtscheiding zelfs dakloosheid kunnen het gevolg zijn.

Is alcoholisme een ziekte?

Algemeen wordt dit aanvaard, ook door de medische wetenschap. Vaak wordt gezegd dat je niet kan genezen van alcoholisme: “eens een alcoholist, altijd een alcoholist”. Wel kan je het onder controle krijgen : zo’n “gestabiliseerd alcoholist” moet altijd waakzaam blijven. Met de hulp van een begeesterende gespreksgroep slagen de meesten erin hun leven terug op de rails te zetten en een tevreden, zelfs gelukkig, alcoholvrij leven te leiden. Bij sommigen lukt dit van de eerste keer, anderen moeten meerdere pogingen ondernemen voor zij de ernst van de situatie kunnen/willen inzien en daar uiteindelijk naar handelen.

Drankverslaafde met bier voor zich

Wanneer is iemand alcoholist ?

Als wetenschappelijke norm voor veilige alcoholconsumptie geldt maximaal 21 standaardglazen per week voor mannen en 15 glazen per week voor vrouwen. Voorwaarde is wel dat in die week twee dagen na elkaar geen alcohol gedronken wordt. Let op : of iemand al dan niet alcoholist is, hangt niet van het aantal “eenheden” af, ook niet of hij/zij al dan niet dagelijks drinkt, thuisdrinker is, gezelschapsdrinker of kroeghanger… Allen hebben ze dit gemeen: eens zij beginnen te drinken, kunnen zij niet stoppen of vraagt het hen een bovenmatige inspanning. Het vraagt moed om dit tegen je omgeving, maar zeker t.o.v. jezelf te bekennen.

Waarom wordt iemand drankverslaafd ?

Hierover zijn al boekenkasten vol geschreven: erfelijkheid, persoonlijkheid, lichamelijke oorzaken, psychische redenen… Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een specifieke oorzaak. Een persoon die niet meer of minder problemen heeft dan de gemiddelde mens en zonder specifieke aanleg kan ook verslaafd raken.
Je raakt gewend aan het drinken van alcohol, dat wil zeggen dat in de loop der jaren de tolerantie toeneemt. Uiteindelijk blijkt dan dat je ernstige moeite hebt de alcohol te laten staan en ben je verslaafd, eerst geestelijk, daarna misschien zelfs lichamelijk.
De problemen ontstaan in zo’n geval meestal na enkele tot vele jaren drinken, zonder dat er echt een externe reden was om meer of veel te gaan drinken.

“Het is geen schande om een alcohol probleem te hebben,
niemand kiest hiervoor!
Het is evenwel schandalig om er niets aan te doen.”

blijf niet langer zitten met een drank probleem

NEEM CONTACT MET ONS OP