12 Stappen

De 12 stappen zijn oorspronkelijk ontstaan bij de oprichting van de Oxford Beweging, kort na de eerste wereldoorlog. Deze godsdienstig ethische opwekkingsbeweging van Daniël Buchman (1879-1961) had progressieve, protestantse invloeden en deed vooral een oproep tot levensverandering, aanvankelijk naar de universiteitsstudenten, later naar de ganse Westerse wereld.

12 stappen

A.A. (Anonieme Alcoholisten) is ontstaan in Akron (Amerika) in 1935. Wanneer 2 oude kennissen, Bob en Bill, elkaar ontmoeten en onderling over hun drankprobleem van gedachten wisselen, stellen zij vast dat zij, door samen te praten over hun alcoholisme, de drank kunnen laten. Zij vinden hun kracht bij de Oxford Beweging, maar ontwikkelen een eigen versie van de 12 Stappen, zéér religieus en gericht op het christelijke geloof. Echter ook met één belangrijke boodschap: " Wil men nuchter blijven, dan kan men best van levenshouding veranderen ". Dit programma bevat een aantal leefregels, zonder geboden noch verboden. Zij doen beroep op het geweten en laten ruimte voor iedereen, ongeacht de filosofische, humanitaire of godsdienstige overtuiging. Begin de jaren 50, na de tweede wereldoorlog en na de religieuze verlichting, werden de 12 Stappen aangepast naar het Minnesota model, waarbij werd toegestaan om ruimte maken voor een al dan niet religieuze keuze.

Bewust Veranderen heeft een eigen versie geschreven van de 12 Stappen, rechtstreekser en meer confronterend en rekening houdend met het huidig maatschappelijk beeld, zonder echter af te wijken van de beginselen. Hierbij heeft de religieuze en dogmatische boventoon plaats gemaakt voor een spirituele en diepzinnige benadering.

In de schoot van A.A. werd ook Al-Anon opgericht, om aan de specifieke noden van familieleden en vrienden van alcoholisten tegemoet te komen. Volgens de streng opgestelde A.A. tradities, is alleen erkenning, maar geen samenwerking tussen beide groeperingen toegestaan. Bewust Veranderen wijkt hier sterk van af en heeft wel gekozen voor een, zij het strikt afgebakende, samenwerking. Belangrijkste element hierin is dat beide groepen één geheel vormen en samen bijeenkomen op dezelfde locatie (in aparte zalen). Zo kunnen beide partners gezamenlijk aan het drankprobleem werken. Want alcoholisme is een niets of niemand ontziende ziekte, die het ganse gezin in al haar fundamenten kan pijn doen. Deze werkwijze zorgt voor een grotere slaagkans en wordt dan ook positief onthaald bij dokters, de therapeutische wereld en de hulpverlening.